สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
Thai Biomedical Engineering Association

T

14-15 ธันวาคม 2566


ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนามาตารฐานนวัตกรรมด้านสุขภาพ สู่เวทีการค้าโลก” วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

12-13 กุมภาพันธ์ 2565


ทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “หมอพร้อม” ในวันที่มาทดสอบฯ

12-13 กุมภาพันธ์ 2565


เนื่องจากสถานที่จัดสอบ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่า ในวันที่ 22-23 ม.ค. 65 จะมีการรับปริญญาฯ เกรงว่าจะกระทบกับการจัดสอบฯ จึงขอเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 นี้ เป็นวันที่ 12-13 ก.พ. 2565