18 สิงหาคม 2563

จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4 ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ