17 สิงหาคม 2563

อบรมอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4 ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม 2563.