December 2021

หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19

เรียนท่านผู้สมัครทดสอบสมรรถนะฯ ภายใต้ สคช ทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “หมอพร้อม” ในวันที่มาทดสอบฯ นับถือชาญไชย ไทยเจียม

หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 Read More »

ประกาศเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4

เรียนผู้สมัครสอบฯ (วิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4) เนื่องจากสถานที่จัดสอบ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่า ในวันที่ 22-23 ม.ค. 65 จะมีการรับปริญญาฯ เกรงว่าจะกระทบกับการจัดสอบฯ จึงขอเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 นี้ เป็นวันที่ 12-13 ก.พ. 2565 นับถือชาญไชย ไทยเจียม

ประกาศเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 Read More »