Uncategorized

DEVELOPMENT OF HEALTH INNOVATION STANDARDS FOR GLOBAL TRADE

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนามาตารฐานนวัตกรรมด้านสุขภาพ สู่เวทีการค้าโลก”วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เวลา 8.30 – 16.30 น. Download หนังสือเชิญสำหรับผู้สนใจทั่วไป

DEVELOPMENT OF HEALTH INNOVATION STANDARDS FOR GLOBAL TRADE Read More »

หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19

เรียนท่านผู้สมัครทดสอบสมรรถนะฯ ภายใต้ สคช ทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “หมอพร้อม” ในวันที่มาทดสอบฯ นับถือชาญไชย ไทยเจียม

หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 Read More »

ประกาศเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4

เรียนผู้สมัครสอบฯ (วิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4) เนื่องจากสถานที่จัดสอบ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่า ในวันที่ 22-23 ม.ค. 65 จะมีการรับปริญญาฯ เกรงว่าจะกระทบกับการจัดสอบฯ จึงขอเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 นี้ เป็นวันที่ 12-13 ก.พ. 2565 นับถือชาญไชย ไทยเจียม

ประกาศเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 Read More »